HemVälkommen

till min hemsida

om vävar och textil utsmyckning för

hem och offentlig miljö!

Aktuellt


 

MYCKET MINDRE kommer temat att bli för nästa utställning. NÄSTAN INGENTING! Galleri Upsala på Svartbäcksgatan är bokad 23-30 augusti nästa år. Boka Du också!

 

Min medverkan i Höstsalongen på Edsvik Konsthall i Sollentuna 4-28 okt. var förstås en ljuspunkt i höstmörkret. Hedrande och spännande med det sammanhanget.

Läs mer på www.edsvik.com

 

Min föregående utställning, "ÅTERUPPLIVAT" i Gottsunda, blev storslagen! Jag är fortfarande upplyftad över det gensvar den fick. För min del hade jag bidragit med större, grövre och mer fantasifulla vävar än tidigare, och för besökarnas del bidrog ni med inte mindre än 700 besök under den månad som verken hängde. Det var ju en utställning med många inslag udda materila som cykelslangar, orgelnoter, balsnören, lyftstroppar, gamla predikningar. Det var besökarnas medverkan, gudstjänster, musikalisk salong och ett trettiotal visningar på temat ÅTERUPPLIVAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen - ÅTERUPPLIVAT - fick med församlingsmedarbetarnas starka stöd tjäna som inspiration för mig. Och tillbaks ska den ge lusten till barn-, konfirmand- och vuxengrupper, musikerna, körer, dansgrupper liksom skolklasser m.fl.

 

En viktig dubbeltydighet ligger i titeln: utställningsperioden löpte under tiden efter Påsk, då livet vänder åter, då det är ÅTERUPPLIVAT både från predikstolen och i naturen. Det hände verkligen mycket i och omkring Gottsunda kyrka dessa veckor! 

 

Jag hade arbetat mig fram till stora vävar i grova, oväntade material. Järngaller, muttrar, lyftstroppar, cykelslang, orgelnoter och annat återbruk var det som gällde. Även annorlunda tekniker i vävram provar jag på. Det är både egen skörd av gammalt eller nyupphittat material som jag gav nytt liv, och det som församlingens medarbetare bidrog med: balsnören från höskörden, avlagda körkåpor, pappersåtervinning, kaffeförpackningar mm.

 

Webmaster/vävmästare: Monica Åberg 

Hemsidan uppdaterad 2018-11-30